Currently browsing tag

เช่าพระ

แผงพระ1.4_10-มค-56

แผงพระวันนี้1.4 : 10 มกราคม 2556

แผงพระ1.4 จำลองพระในตู้เล็กที่แพงที่สุดของแผงนี้ เป็นพระสมเด็จ 7 องค์ ราคาองค์ละ 10,000 บาทสำหรับทั่วไป / 5,000 บาทสำหรับสมาชิก ( 7 amulets@10,000฿ each/ 5,000฿ for Member) ส่วนพระสมเด็จ 3 องค์สุดท้ายเก็บในกล่องเล็กให้ขาประจำดูเท่านั้น ราคาแพงที่สุด ราคาองค์ละ 20,000 บาทสำหรับทั่วไป / 10,000 บาทสำหรับสมาชิก ( 3 amulets@20,000฿ each/ 10,000฿ for Member)

แผง1.3_25-มค-56

แผงพระวันนี้1.3 : 10 มกราคม 2556

แผงพระ1.3 คือแผงพระราคาแพงขึ้นหน่อย วันนี้มีพระสมเด็จมาให้ท่านชม 10 องค์ด้วยกันในราคาองค์ละ 3,000 บาทสำหรับทั่วไป / 1,500 บาทสำหรับสมาชิก ( 10 amulets@3,000฿ each / 1,500฿ for Member) 5 องค์เป็นพิมพ์ใหญ่ต่างสภาพจำนวน  ที่เหลือเป็นพิมพ์เจดีย์ 2 องค์ พิมพ์ฐานแซม พิมพ์อกครุฑและ7ชั้นทรงกรวยอย่างละองค์

แผง1.2_10-มต-56

แผงพระวันนี้1.2 : 10 มกราคม 2556

แผงพระ1.2 คือแผงพระราคาไม่แพงเช่นกัน วันนี้มีพระสมเด็จมาให้ท่านชม 10 องค์ด้วยกันในราคาองค์ละ 2,000 บาทสำหรับทั่วไป / 1,000 บาทสำหรับสมาชิก ( 10 amulets@2,000฿ each/ 1,000฿ for Member) ส่วนใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่ต่างสภาพจำนวน 7 องค์ ที่เหลือเป็นพิมพ์โบราณ (ยุค 2) พิมพ์ปรกโพธิ์ และพิมพ์อกครุฑ อย่างละองค์

แผงพระวันนี้-แผง1.1 จำนวน 10 องค์

แผงพระวันนี้ 1.1 : 10 มกราคม 2556

แผงพระ 1.1 คือแผงพระราคาไม่แพง วันนี้มีพระหลากหลายวัดหลากหลายพิมพ์มาให้ท่านชม 10 องค์ด้วยกัน ในราคาองค์ละ800 บาทสำหรับทั่วไป / 400 บาทสำหรับสมาชิก ( 10 amulets@800฿ each/ 400฿ for Member) 5 องค์แรกเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทั่วไป มีทั้งพิมพ์วัดระฆังและเกศไชโย ส่วนอีก 5 องค์เป็นพระจากวัดระฆัง 3 องค์ พิมพ์ไกเซอร์วัดอรุณ 1 องค์ และหลวงพ่อครื้นวัดสังโฆ 1 องค์